O naší ordinaci

dreamstimeextralarge_36040050Vítáme vás na stránkách naší ordinace. Lékařskou zdravotní péči poskytujeme nejen v oblasti akutních onemocnění, ale i v průběhu  chronických onemocnění. V rámci komplexní léčebné péče pro dospělé provádíme preventivní prohlídky, jejichž cílem je komplexní vyšetření za účelem posouzení celkového zdravotního stavu a zhodnocení možných rizik. Poskytování lékařské péče v naší ordinaci je spojeno s velkou mírou odpovědnosti a vyžaduje-li stav nemocného péči, kterou mu v naší ordinaci nemůžeme poskytnout ambulantně, předáváme pacienta  do péče specialistů, popřípadě do nemocničního zařízení nebo jiného odborného léčebného ústavu. Součástí poskytované péče o zdraví je posudková činnost, kterou řešíme ve spolupráci s posudkovým lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení. Zejména s ním konzultujeme případy, kdy je nutné zhodnotit dosavadní vývoj zdravotního stavu pacienta v případě dlouhodobého onemocnění, kdy současná léčba nevede ke zlepšení zdravotního stavu a předpokládá se přechod do invalidity. Stejně tak spolupracujeme s příslušnými zdravotními pojišťovnami v případě naléhavosti poskytnout jako nezbytnou součást léčebného procesu lázeňskou péči. Podle diagnózy a indikačního seznamu revizní lékař určí, zda pacientovi náleží komplexní nebo příspěvková lázeňská péče. Do naší kompetence patří posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, posouzení zdravotního stavu k vydávání zbrojního průkazu, zdravotního průkazu, vydání potvrzení ke studiu, do kurzu autoškoly apod. Za neméně důležitou činnost považujeme naši účast v oblasti zdravotně sociální, kdy úzce spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami, Úřadem práce a Oblastní správou sociálního zabezpečení. Vypisujeme a odesíláme tiskopisy a lékařské zprávy posudkovým komisím pro rozhodování o invaliditě, příspěvcích sociální péče, příspěvcích na mobilitu apod.

Naší prioritou je, poskytovat tu nejlepší soustavnou zdravotní péči všem našim registrovaným pacientům a neodkladnou lékařskou pomoc všem, kteří ji potřebují. Samozřejmostí je naprostá diskrétnost o zdravotním stavu všech našich pacientů. Veškeré zprávy o zdravotním stavu nebo léčbě jsou podávány pouze se souhlasem pacienta a to konkrétním rodinným příslušníkům nebo jiným lékařům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *