Preventivní prohlídky

dreamstimeextralarge_18413209Preventivní prohlídky probíhají v rámci hrazené zdravotnické péče. Jejich účelem je včasné zajištění ohrožení nebo poruch zdraví, provádí se od doby dovršení věku 18 let vždy jednou za dva roky. Obsahem těchto prohlídek je doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika. V rodinné anamnéze klademe důraz na výskyt kardiovaskulárních chorob, výskyt hypertenze ( vysoký krevní tlak), na poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění. Součástí je i provedení kontroly očkování proti tetanu. Při kompletním fyzikálním vyšetření je provedena orientační prohlídka zraku a sluchu, změření hmotnosti a výšky pacienta a vyšetření kůže.

Při laboratorním vyšetření provedeme chemické vyšetření moče a na základě rozboru získáme z laboratoře výsledky plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů. Tato vyšetření pravidelně provádíme u pacientů v 18, 40, 50, a 60 letech jejich věku. V další fázi je prováděno vyšetření glykemie od 45 let věku ve dvou letých intervalech, stanovení okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem u osob od 50 let věku ve dvouletých intervalech. Ženy od 45 let věku doporučujeme k mamografickému vyšetření prsů ve dvouletém intervalu.

Preventivní prohlídky jsou součástí péče o zdraví a stále platí a nadále bude platit, že nemocem je třeba předcházet, než je následně složitě a draze léčit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *